Grebbestad

Grebbestads pulsåder är hamnen och den långa strandpromenaden och bryggan, som inbjuder till ett av västkustens eviga gratisnöjen — njutningsfulla promenader utmed havet för att titta och betittas. Stora delar av den pittoreska gamla bebyggelsen finns bevarad och inbjuder till promenader i de vindlande gränderna ovanför hamnen. På köpet får man skönast tänkbara utsikt över kobbar, skär och Otteröns fridslysta orkidéängar. Fast det handlar inte enbart om det.

I Grebbestad landas hälften av all Sveriges hummer, en ännu större andel av burfångade kräftor och praktiskt taget alla landets ostron. Tillsammans med räkor och krabba grundar detta Grebbestads rykte som ”Skaldjursmetropolen”.

Grebbestadscarnevalen , tidigare kallad Badortens dag, introducerades 1922 och går varje år av stapeln den andra lördagen i juli och har blivit västkustens äldsta, största och gladaste carnevalståg.

Grebbestads historia

Området kring Grebbestad har varit bebott sedan lång tid tillbaka. I nära anslutning till nuvarande Grebbestad finns många fornminnen, bl a gravfält från järnåldern på Greby och Gissleröd och vid Ulmekärr finns både en stenlabyrint och en fornborg. Mängden formlämningar antyder att det på platsen kan har funnits fler människor än i en jordbruksby, troligtvis har här funnits en handelsplats av betydelse.

Under början av 1800-talet ändrade Grebbestad karaktär från fiskeläge till ett mer mångsidigt samhälle när handel, fraktfart och hantverk började utvecklas. Utvecklingen började då ”sillen gick till” i slutet av 1700-talet. Under 1800-talet utskeppades stora kvantiteter havre från Grebbestad. Konservindustrin växte fram och gav många arbetstillfällen. Kustfrakten blev allt mer betydande och i början av 1900-talet hade Grebbestad flera egna fraktskutor i hamnen. När sillen började svika under sillperioden i slutet av 1800-talet och fraktfarten fick konkurrens av andra transportmedel vände utvecklingen och det modernare Grebbestad började växa fram. Här finns också ursprunget till den ansjovis vi känner till under namnet Grebbestads Hummeransjovis.

Redan på 1840-talet blev sommarvistelse i Grebbestad en del i den nationella ”kallbadsrörelsen”, som bl a bestod i lerinpackningar, tångbad och stärkande kallbad i havet. Idag är Grebbestad ett av de mest populära besöksmålen i Bohuslän. Det förstår alla om kommer hit. Sydväst om Grebbestad ligger Otterön med stora skalgrusbankar som bidrar till en artrik och ovanlig flora. Det var på Otterö Evert Taube i början av 1950-talet bodde då han bland annat skrev visorna ”En solig morgon” och ”Så länge skutan kan gå”. När du vistas i och omkring Grebbestad så förstår du också varför Evert Taube kände inspiration.